PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 6 W ŁODZI

Lokalizacja

województwo: łódzkie
powiat: Powiat m. Łódź
gmina: M. Łódź
miejscowość: Łódź

Informacje

Typ szkoły / placówki: Gimnazjum
Patron szkoły: ks. Konarski
Złożoność: Dane własne
Dostępność szkoły: publiczna
Kategoria uczniów: Dzieci lub młodzież
Specyfika: brak specyfiki

Adres

PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 6 W ŁODZI
Limanowskiego 124a
91-041 Łódź
Poczta: Łódź
telefon: 0426512817
fax: 0426512817
strona internetowa: www.gim6szkoly.lodz.pl

Mapa

Poniżej znajduje się mapa, na której jest przedstawiona lokalizacja szkoły PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 6 W ŁODZI (Łódź), jest to Gimnazjum.

Statystyka

Liczba uczniów: 299
Liczba oddziałów: 12
Nauczyciele pełnozatrudnieni: 31
Nauczyciele niepełnozatrudnieni: 0
Nauczyciele niepełnozatrudnieni w etatach: 0

Organ prowadzący

Gmina
województwo: łódzkie
powiat: Powiat m. Łódź
gmina: M. Łódź